predmet C-715/18: Presuda Suda (osmo vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzhof - Njemačka) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. protiv Finanzamt Cuxhaven (Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 98. – Mogućnost država članica da primijene sniženu stopu PDV a na određene isporuke robe i usluga – Prilog III. točka 12. – Snižena stopa PDV a koja se primjenjuje na iznajmljivanje mjesta za kampiranje i prikolice – Pitanje primjene te snižene stope na iznajmljivanje mjesta za privez broda u marini – Usporedba s iznajmljivanjem prostora i mjesta za parkiranje vozila – Jednako postupanje – Načelo porezne neutralnosti)