Sag C-715/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 19. december 2019 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. mod Finanzamt Cuxhaven (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof – Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 98 – medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser – bilag III, nr. 12) – nedsat momssats for udlejning af pladser på campingpladser og pladser til beboelsesvogne – spørgsmål om anvendelsen af denne nedsatte sats på udlejning af bådpladser i lystbådehavne – sammenligning med udlejning af pladser til parkering af køretøjer – ligebehandling – princip om afgiftsneutralitet)