Дело C-715/18: Решение на Съда (осми състав) от 19 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof - Германия) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 98 — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка за някои доставки на стоки и услуги — Точка 12 от приложение III — Намалена ставка на ДДС, приложима за отдаването под наем на места за къмпингуване или за каравани — Въпрос относно прилагането на тази намалена ставка за отдаването под наем на котвени места за яхти и лодки в яхтено пристанище — Съпоставка с отдаването под наем на помещения и площадки за паркиране на моторни превозни средства — Равно третиране — Принцип на данъчен неутралитет)