Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1094, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2020, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmisteen hyväksynnän uusimisesta emakoiden rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 896/2009 kumoamisesta (hyväksynnän haltija on Prosol S.p.A.) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)