EØF: Rådets beslutning (EØF) af 9. oktober 1961 om ensartede gyldighedsperioder for handelsaftaler med tredjelande