Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10089 — Phillips 66/Fortress Investment Group/Pester Marketing) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 424/07