Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/1197 af 9. juli 2019 om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen