Sag C-289/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour d’appel de Paris (Frankrig) den 30. juni 2020 — IB mod FA