Decyzja Rady (UE) 2020/2025 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IV (Energia) do Porozumienia EOG (Tekst mający znaczenie dla EOG)