Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2025 ze dne 4. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (Text s významem pro EHP)