Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8706 – CVC/Providence/Skybox) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE. )