Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8706 – CVC/Providence/Skybox) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )