Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8706 – CVC / Providence / Skybox) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE. )