Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8706 – CVC/Providence/Skybox) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst )