Euroopa Keskpanga arvamus — 6. juuli 2006 , — Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta, ja ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 euro ja euro kasutuselevõtvate liikmesriikide vääringute vahetuskursside kohta (CON/2006/36)