A Bizottság (EU) 2020/785 rendelete (2020. június 9.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található kromafenozid, fluometuron, pencikuron, szedaxán, tau-fluvalinát és triazoxid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)