Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1368/88 af 18. maj 1988 om fastsættelse af betingelserne for henførsel af visse levende husdyr (hornkvæg) og visse sorter af sådanne dyr under de underpositioner i Den Kombinerede Nomenklatur, der er omhandlet i bilag E til tillægsprotokollen til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien om fastsættelse af en ny handelsordning (EFT nr. L 126 af 20.5.1988)