Kommissionens forordning (EØF) nr. 630/81 af 11. marts 1981 om fastsættelse for Det forenede Kongerige af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra denne medlemsstat