asia T-751/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2019 — Commune de Fessenheim ym. v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Komission Ranskan viranomaisille osoittama kirje, joka koskee Fessenheimin ydinvoimalan käyttöluvan kumoamiseen liittyvää pöytäkirjaa Électricité de France -konsernille (EDF) maksettavasta korvauksesta — Tutustumisoikeuden epääminen — Kolmannen taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus — Luottamuksellisuutta koskeva yleinen olettama — Ylivoimainen yleinen etu)