UDTALELSE FRA DET OEKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OM: # FORSLAG TIL RAADETS DIREKTIV OM SAMORDNING AF LOVE OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM VISSE FORMER FOR VIRKSOMHED PAA DET FARMACEUTISKE OMRAADE # FORSLAG TIL RAADETS DIREKTIV OM GENSIDIG ANERKENDELSE AF EKSAMENSBEVISER, CERTIFIKATER OG ANDRE KVALIFIKATIONSBEVISER I FARMACI SAMT OM FORANSTALTNINGER, DER SKAL LETTE DEN FAKTISKE UDOEVELSE AF ETABLERINGSRETTEN I FORBINDELSE MED VISSE FORMER FOR VIRKSOMHED PAA DET FARMACEUTISKE OMRAADE # UDKAST TIL RAADETS AFGOERELSE OM OPRETTELSE AF ET RAADGIVENDE UDVALG FOR FARMACEUTUDDANNELSEN