NOEGLETAL FOR 1987-BUDGETTET (MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RAADET OG EUROPA-PARLAMENTET)