Kommissionens forordning (EØF) nr. 583/88 af 1. marts 1988 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer