RÅDETS AFGØRELSE af 3. maj 1988 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af fiskerirettigheder og finansiel godtgørelse, som omhandlet i Aftalen mellem Regeringen for Republikken Senegal og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om Fiskeri ud for Senegals Kyst, for perioden fra 29. februar 1988 til 28. februar 1990 (88/296/EØF) #