80/463/EØF: Kommissionens beslutning af 10. april 1980 om bemyndigelse af Den franske Republik til fra fællesskabsbehandling at undtage shorts og andre korte benklæder til mænd og drenge, vævede ; lange benklæder til kvinder, piger og småbørn, vævede, som henhører under pos. ex 61.01 B og ex 61.02 B i den fælles toldtarif (kategori 6), har oprindelse i Jugoslavien og frit kan omsættes i de øvrige medlemsstater (Kun den franske udgave er autentisk)