Rådets forordning (EØF) nr. 2990/85 af 22. oktober 1985 om fastsættelse for produktionsåret 1985/1986 af den repræsentative markedspris og tærskelprisen for olivenolie, samt af de procentdele af forbrugsstøtten, der skal tilbageholdes i henhold til artikel 11, stk. 5, og 6, i forordning nr. 136/66/EØF