Υπόθεση T-601/17: Προσφυγή της 31ης Αυγούστου 2017 — Rubik’s Brand κατά EUIPO — Simba Toys (Σχήμα κύβου)