KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 27. september 1989 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af glimmer med oprindelse i Japan (89/537/EØF) (89/537/EØF) #