Kommissionens forordning (EØF) nr. 705/87 af 12. marts 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug