SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 867/98 van Armelle GUINEBERTIERE aan dee Raad. Nederlands wetsontwerp over prostitutie en souteneurschap