Kommissionens forordning (EØF) nr. 3355/87 af 6. november 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 3287/87 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af agurker med oprindelse i Spanien (undtagen De Kanariske Øer)