SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 279/84 AF LEONIDAS KYRKOS TIL RAADET: UDVIKLINGEN AF FORSKNINGEN PAA FISKERIOMRAADET