Kommissionens forordning (EØF) nr. 117/83 af 19. januar 1983 om fastlæggelse af i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i januar 1983 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes