Kommissionens forordning (EØF) nr. 1480/87 af 27. maj 1987 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø