Sag 220/81: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom, afsagt den 26. april 1979 af Tribunal de premiere instance de Bruxelles, 18. afdeling, i sagen anklagemyndigheden mod T. F. Robertson, W. L. G. Declercq, R. Ch. Konijn, M. E. E. Haas, J. Lambeets og H. R. A. Demeuldre-Coche