82/104/EØF: Kommissionens beslutning af 29. januar 1982 om godkendelse af et program for frugtsaftindustrien i delstaten Niedersachsen i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 355/77 (Kun den tyske udgave er autentisk)