Regulamentul (UE) 2019/1097 al Consiliului din 26 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/124 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit