Padomes Regula (ES) 2019/1097 (2019. gada 26. jūnijs), ar ko attiecībā uz dažām zvejas iespējām groza Regulu (ES) 2019/124