2019 m. birželio 26 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2019/1097, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/124 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos galimybėmis