Neuvoston asetus (EU) 2019/1097, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2019, asetuksen (EU) 2019/124 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta