Sag C-641/17: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. november 2019 – College Pension Plan of British Columbia mod Finanzamt München Abteilung III (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht München – Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – frie kapitalbevægelser – beskatning af pensionsfonde – forskellig behandling af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende pensionsfonde – en medlemsstats lovgivning, hvorefter hjemmehørende pensionsfonde kan nedbringe deres skattepligtige overskud ved at fratrække reserver hensat med henblik på pensionsudbetalinger og modregne skat opkrævet af udbytte i selskabsskatten – sammenlignelige situationer – begrundelse)