LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING med udtalelse fra Europa- Parlamentet om forslag fra Kommissionen til Rådets direktiv om ændring af direktiv 69/169/EØF med henblik på en forhøjelse af den reelle værdi af afgiftsfritagelserne i rejsetrafikken mellem medlemsstaterne