65/403/CEE: Recommandation de la Commission, du 29 juillet 1965, adressée au royaume de Belgique, au sujet de la loi du 5 avril 1965 créant un Fonds d'assainissement de l'agriculture (Kun de franske og nederlandske udgaver er autentiske) /* Den danske udgave er ikke til rådighed */