82/904/EØF: Kommissionens beslutning af 13. december 1982 om godkendelse af den udvidede plan for udryddelse af tuberkulose hos kvæg forelagt af Irland (Kun den engelske udgave er autentisk)