Kommissionens forordning (EØF) nr. 3962/86 af 23. december 1986 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for fiske- og grønsagskonserves