Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2078/87 af 15. juli 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1956/87 for så vidt angår de koefficienter, der skal anvendes på visse forudfastsatte monetære udligningsbeløb for korn (EFT nr. L 195 af 16.7.1987)