Kommissionens forordning (EØF) nr. 2724/88 af 30. august 1988 om suspension af forordning (EØF) nr. 2409/86 om salg af interventionssmør til iblanding i foderblandinger