RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET FREMLAGT I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 2 I RÅDETS BESLUTNING 89/488/EØF AF 28. JULI 1989 (Anvendelse af en foranstaltning, som fraviger artikel 17, stk. 2, i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter)