Kommissionens forordning (EØF) nr. 538/89 af 1. marts 1989 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 43. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1035/88