LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING med udtalelse fra Europa- Parlamentet om forslag fra Kommissionen til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Edsforbund om etablering af et samarbejde på uddannelsesområdet som led i gennemførelsen af COMETT II (1990-1994)