/* */

Kommissionens forordning (EØF) nr. 217/89 af 27. januar 1989 om fastsættelse af restitutioner for februar 1989 for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger